استقبال ویژه مدیران مراکز کنکور کشور جهت قرار داد استفاده از این سامانه

چندی است که مدیران مراکز آموزشی کشور از نقاط مختلف کشور درخواست استفاده از این سامانه را در موسسات خود دارند . پیشنهادات این موسسات قابل بررسی است . ولی دلایل زیادی وجود دارد که شاید این برنامه را در اختیار این موسسات قرار ندهیم .

1- فانوس تاکید دارد که این برنامه کاملا انحصاری باشد و از این مرکز خارج نشود

2- قدرت بالای کپی برداری و سو استفاده های احتمالی این موسسات

3- قدرت بالای مهندسی معکوس این مراکز در شبیه سازی برنامه فانوس 

4- سواستفاده مالی بالای این مراکز از زحمت فراوان تولید این برنامه

این برنامه جهت تولید، انرژی و وقت زیادی را گرفته است که اگر در انحصار خوذ فانوس باشد بهتر است .