یکی از اهرم های درآمد زایی مدرسان فعالیت قدرتمند در فضای مجازی است.فروش اینترنتی جزواتی که مفید باشد و به اعتبار مجموعه کمک کند.این جزوات باید از نظر گرافیک و جذابیت محتوایی و ظاهری منحصر به فرد باشد.فروش اینترنتی پکیج های آموزش مکاتبه ای شامل خلاصه درسهای مفید ، روشهای تست زنی ، آزمونهای تستی استاندارد و ....

فیلم های آموزشی عالی به عنوان دموی معرفی کیفیت تدریس

مشاوره و برنامه ریزی غیر حضوری ( تلفنی - تلگرامی - وبیناری و ... )

مشارکت در توسعه کانال قوی تلگرامی که مخاطبان با واریز حق کاربری بتوانند وارد شده و نیاز آموزشی خود را برداشت نمایند.

مشارکت در سایت قوی آموزشی از نظر محتوایی ، فیلم های آموزشی قوی ، جزوات تکنیکی و ... جهت فروش و درآمدزایی