تا اطلاع ثانوی سایت در حال تغییرات است.

در صورت نیاز به تماس با ما :

آدرس دفتر مرکزی : بیرجند مدرس 13 پلاک 7 و 11 ساختمان علمی فانوس

تلفن دفتر موسسه 05632354455

تلفن همراه و تلگرام 09156642389

کانال اطلاع رسانی استخدام و همکاری در فانوس