علاقه مندان به تدریس و همکاری با مجتمع علمی فرهنگی آموزشی فانوس که بصورت پیامک یا ثبت نام در سایت یا مراجعه حضوری اعلام همکاری نموده اند :

- ابتدا فرم مشخصات خود را تکمیل نمایند .
-سپس جهت مرحله مصاحبه با در دست داشتن مدارک شناسایی و تحصیلی به آدرس موسسه مراجعه فرمایند.
زمان مراجعه حضوری : 3 شنبه 29خرداد 97 تا ساعت 1 

آدرس : بیرجند – مدرس 13 پلاک 7 ساختمان آموزشی فانوس

مشاهده فرم تکمیل ثبت نام