همکاران گرامی

 1. آیا تمایل دارید عضو هیئت مدیره شهرک بزرگ آموزش باشید؟
 2. در صورت تمایل به چه صورت در رشد مجموعه موثر خواهید بود؟
 3. آیا تمایل دارید سهام دار شهرک بزرگ آموزش باشید؟
 4. در صورت تمایل توضیح دهید؟
 5. تا چه حد به شرکت در جلسات هفتگی گروه اعتقاد دارید؟
 6. نظر شما درباره تعامل و همکاری با سایر موسسات آموزشی چیست؟
 7. آیا برای ادامه طرح تضمینی موافق هستید؟
 8. توضیح دهید؟
 9. برای جذب حداکثری دانش آموزان چه پیشنهادی دارید؟
 10. نحوه مشارکت شما در تبلیغات و جذب دانش آموز چیست؟
 11. چه پیشنهاداتی برای پیشرفت دپارتما نهای آموزشی دارید؟
 12. هر کدام از همکاران موظف اند تا جلسه هفته آینده حداقل5 نفر دانش آموز برای ثبت نام به موسسه معرفی نمایند
 13. آیا با اجباری کردن این طرح موافق هستید؟
 14. هر کدام از همکاران باید در هفته حداقل 7 جلسه کلاس عادی داشته باشند؟
 15. پیشنهاد شما برای شهریه هرجلسه کلاس عادی چقدر است؟
 16. آیا با شهریه های کم و کیفیت عالی موافق هستید؟
 17. هر مدرس موظف است جهت تدریس یک جزوه مفید و جمع بندی شده در اختیار دانش آموز قرار دهد آیا جزوه شما آماده شده است؟