تلفن  : 32212030 - 056

تلگرام : 09156642389

سایت آموزشی : SHAKO.IR

آدرس : بیرجند - فلکه اول مدرس - بیست متری غربی - پلاک 21