کلاس های تکنیکی - میانبرهای کنکوری و SHORT CUT های سرعتی - روش های رد گزینه و فرار از دام های آموزشی

 • ادبیات
 • عربی
 • معارف
 • زبان انگلیسی
 • زمین شناسی
 • ریاضیات
 • زیست شناسی
 • فیزیک
 • شیمی

خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی درسی

 • کاهش استرس
 • مدیریت آزمون
 • روش های فریز کردن زمان
 • آموزش فنون رندر کردن پاسخ برگ و کاهش خطاهای چشمی
 • مهارت های فیزیک بدن برای نشستن صحیح سر آزمون

فازهای جمع بندی

 • اردوی علمی نوروزی و گام اول جمع بندی = 14 روز
 • کلاس های دوران طلایی و جمع بندی مهم ترین بخش های کنکور = 45 روز
 • آزمون های جمع بندی و تحلیل آزمون با روش های سرعتی = 30 روز
 • تکنیک های جمع بندی و تورق سریع مهمترین مباحث کنکور =  15 روز

تحلیل سوالات کنکور 96 رشته ریاضی و انسانی و زبان ( عمومی ها و شیمی و فیزیک ) برای دانش آموزان رشته تجربی روز قبل از آزمون