موسسه فانوس ( فرزانگان اندیشه نوابغ سرآمد ) تاسیس 1394 اما با یک دهه فعالیت آموزشی با سبک نوین مفتخر است با ارائه روش های برتر آموزشی در پیشرفت ایران عزیزمان سهیم باشد.

آدرس : بیرجند - مدرس 9 پ 23

05632239405