مفتخریم به برگزاری بیش از 2000 مهارت در عناوین و رشته های مختلغ در سطح استان خراسان جنوبی
نمایندگی انحصاری هولدینگ بین المللی پارس پندار نهاد
نمایندگی مرکز توسعه اموزش های مازی پارس
نمایندگی کاوش ( کنرسیوم ارزیابی و عملکرد شرکت ها )
نمایندگی موسسه علمی فن پردازان 
نمایندگی سازمان فکر به فکر
نمایندگی انجمن هوش ایران 
نمایندگی موسسه حقوقی دادگران حق و عدالت
نمایندگی مرکز مطالعات و پژوهش های استراتژیک خاور میانه
نمایندگی سازمان بین المللی لکوکاپ دانشگاه صعتی شریف
مالک موسسه علمی فرهنگی اموزشی فانوس از اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
مالک مجتمع فنی سجاد از اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی
مالک موسسه علمی فرهنگی آموزشی شهریار 
مالک مرکز تولیدات آموزشی خدمات نشر و چاپ شهریار
مالک شرکت برنامه نویسی و فناوری اطلاعات
مالک شرکت حسابداری 
مالک شرکت گرافیک، پویا نمایی و انیمیشن سازی و بازی سازی
دپارتمان تخصصی اموزش ریاضیات
دپارتمان تخصصی اموزش فیزیک
دپارتمان تخصصی اموزش شیمی
دپارتمان تخصصی اموزش زیست شناسی
دپارتمان تخصصی اموزش زبان های خارجه
دپارتمان تخصصی اموزش هوش و خلاقیت